هتل ها

مجموعه اقامتی , ورزشی آبعلی(شرکت ملی نفت ایران)
پروژه مجموعه اقامتی تجاری تفریحی سیرجان
پروژه سالن چند منظوره ورزشگاه ولایت دانشگاه اصفهان