خدمات - Services

با افتخار در میان این میزان از محدودیتهای جهانی ، شرکت آفرش به صورت رسمی نمایندگی رسمی یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین شرکت های جهانی در صنعت ساختمان را به طور مستقیم از کشور سوییس دریافت کرده است. شما به زودی خبرهای بیشتری از همکاری این دو شرکت با سابقه خواهید شنید.