مقایسه محصولات


نوع عملکرد:
دستی
---
نوع اتصال:
کوپل مستقیم
---
کورس حرکتی:
95 درجه
---
نیروی عملگر:
10 نیوتن
---
سیگنال ورودی:
دو وضعیتی، سه وضعیتی و تدریجی
---
ولتاژ تغذیه:
24 ولت
---